Your search results

Renting real estate

Uus Maa Kadriorg professional brokers will help you rent your property

The choice of a real estate agency is an important decision, because the broker must be able to advise you professionally throughout the purchase and sale process.

Our brokers offer a friendly, flexible and reliable service that takes into account the needs of each specific client. We help with the entire process and take on all the administration related to the transactions, acting discreetly in your best interests.

The exact amount of the commission depends on the sale price of the object, the location, the volume of advertising for the object and the estimated sales period.

Have a look at our offers

Contact us if you want to rent your home!

By entering your email and phone number, you allow us to contact you

  Good to know

  Sobiva korteri, maja või krundi leidmine ei ole alati lihtsaimate ja kiireimate tegevuste killast. Pakutavate objektide vahel valimine, info hankimine turusektoris valitseva hinnataseme kohta, nõutavate juriidiliste toimingute läbiviimine nõuab süvenemist ja pühendumist ning võib kujuneda tüütult aeganõudvaks.

  Nii nagu Te ei pea tingimata orienteeruma seaduserägastikes, ei pea Te tingimata teadma kõike kinnisvarast. Selle jaoks on professionaalne maakler, kes annab Teile pädeva vastuse kõigile kinnisvaraalastele küsimustele-probleemidele.

  Kinnisvarabüroo valik on oluline otsus, sest maakler peab suutma Teid professionaalselt nõustada kogu ostu-müügiprotsessi vältel. Kliendina peate tunnetama, et teenusepakkuja tagab Teile usaldusväärse informatsiooni ja tegutseb juriidiliselt korrektselt Teie poolt püstitatud eesmärkide kohaselt.

  Meie maaklerid pakuvad sõbralikku, iga konkreetse kliendi vajadusi arvestavat, paindlikku ja usaldusväärset teenust. Aitame kogu protsessi läbi viia ja võtame enda kanda kogu tehingutega seonduva asjaajamise, tegutsedes diskreetselt Teie parimates huvides.

  Meid kliendid soovitavad!

  Elamispindade vahendustasu müümisel on kokkuleppel.
  Vahendustasu täpne suurus sõltub objekti müügihinnast, asukohast, objektile tehtava reklaami mahust ja prognoositavast müügiperioodist.

  Üüritehingu puhul on vahendustasu 1 kuu üürisumma*.

  HELISTA MEILE 582 289 39 JA KÜSI TASUTA PROFESSIONAALSET KONSULTATSIOONI!

  * Hindadele lisandub käibemaks.
  * Kui objekti väärtus alla 15 000 euro, siis on vahendustasu kokkuleppeline.

  Kui soovite müüa või üürile anda kinnisvara, soovitame Teil kindlasti meiega ühendust võtta. 20 aastat usaldust ja klientide soovitusi räägib ise enda eest. Lisaks tagab meie maaklerite professionaalsus eeskujuliku klienditeeninduse kinnisvara ostul, müügil ja üürileandmisel esimesest kontaktivõtust kuni tehingu eduka teostamiseni. Oleme oma maaklerite kvaliteedis nii veendunud, et anname Teile garantii nende tegevuste kohta, mida Uus Maa Kinnisvarbüroo maaklerid teevad Teie varaga tegelemisel.

  1. Turundusplaan ja reklaam. Pakume välja plaani personaalselt Teie vara turundamiseks ning kanalid, kus Teie kinnisvara reklaam on kõige tõhusam.
  2. Turu võrdlev analüüs. Anname infot turuhindade kohta ja aitame määrata kõige efektiivsema müügihinna Teie varale.
  3. Alternatiivsed finantseerimisvõimalused, ostja nõustamine. Tutvustame Teie vara ostjale erinevaid kinnisvara finantseerimise võimalusi, et panga abil välja selgitada sobivaim.
  4. Vara atraktiivsuse tõstmine. Anname nõu kuidas tõsta Teie kinnisvara atraktiivsust ostjate hulgas.
  5. Uus Maa müügitiim. Presenteerime Teie kinnisvara müügitiimile ning jagame Teiega tiimi arvamusi ja ettepanekuid vara müügiks.
  6. Koostöö teiste büroode maakleritega. Tutvustame Teie kinnisvara teistele usaldusväärsetele ning professionaalsetele maakleritele antud piirkonnas. Nii laiendame müügivõrgustikku veelgi.
  7. Avalik teavitus. Teeme kättesaadavaks/avalikuks Teie vara kohta käiva info turul olevatele potentsiaalsetele ostjatele.
  8. Müügiplakat. Müügiplakat objektil on parim reklaam. Võimalusel ja Teie nõusolekul paneme plakati Teie kinnisvarale, et see informeeriks potentsiaalseid ostjaid antud piirkonnas. Muidugi võtame ka kooskõlastuse linnaosavalitsusest ning maksame reklaamimaksu. Üksikkorterite puhul saab seda rakendada vaid sobiva korruse korral.
  9. Tagasiside ja müügiaruanded. Hoiame Teid kursis turuolukorraga, ostjate huvi ja meie tegevusega Teie vara müügil. Sõltuvalt objektist ja vastastikkusest kokkuleppest anname kirjalikku tagasisidet Teile sobiva intervalliga, aga mitte harvem kui 1 x kuus.
  10. Läbirääkimised ostjatega. Vaatame läbi kõik ostupakkumised ning Teie nõusolekul peame Teie nimel läbirääkimisi ostu-müügilepingu sõlmimiseks Teile soodsatel tingimustel.
  11. Tehingu sõlmimine. Informeerime Teid pidevalt tehingu ettevalmistamise käigust, püüdes säilitada kõigi tehingu osapoolte rahulolu, tagades tehingu juriidilise korrektsuse ning turvalisuse.
  12. Müügijärgne teenus. Hoiame Teiega ühendust ka pärast tehingu sõlmimist, et aidata Teil korraldada kõik tehingu lõpetamisega seotud tegevused, s.h. koostame objekti üleandmis-vastuvõtmisakti ning viibime objekti üleandmisel ostjale.
  13. Raha tagasi garantii. Parima teenuse tagamiseks pakume kõigile meie teenusega mitte rahulolevatele klientidele võimalust saada TASUTUD teenustelt 10% tagasi.

  Kui Teiega ainuesinduslepingu sõlminud Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler ei osuta Teile ülalmainitud teenuseid, on Teil õigus lõpetada vara müügiks sõlmitud esindusleping. Selleks palume edastada kirjalik lõpetamistaotlus koos põhjuste fikseerimisega personaalselt Uus Maa Kadriorg Kinnisvarabüroo juhatajale.

  Hinnakonsultatsioon.
  Sõlmides Uus Maaga esinduslepingu objekti müümiseks, on objekti müügihinna määramiseks konsultatsioon tasuta.

  Koostöö.
  Peame tähtsaks koostööd ka teiste kinnisvarabüroode maakleritega. Garanteerime, et edastame Teie müügipakkumise vähemalt kolmele tugevamale kinnisvarabüroole, reguleerides ise suhteid teiste kinnisvarabüroodega, selle eest lisatasu nõudmata.

  Maaklerite ja hindajate vahel on tihe omavaheline koostöö ja Uus Maa Kadriorg’il on lai kliendivõrk. 80% kinnisvarast vahetab omanikku juba Uus Maa Kadriorg maaklerite omavahelise infovahetuse käigus, kuna meil on põhjalik ostuhuviliste andmebaas.

  Teeme koostööd kõigi suuremate pankadega ja muude finantsasutustega, tänu millele on meil sageli võimalik ostuklientidele pakkuda eritingimusi ostetava objekti finantseerimisel.

  Tihe omavaheline koostöö ja kõiki kanaleid kattev meediastrateegia tagavad selle, et Teie kinnisvara saab Uus Maa Kadriorg vahendusel müüdud nähtavalt, kiiresti ja tulemuslikult.

  Reklaam.
  Kujundame reklaamteksti Teie kinnisvarale, koostame detailsed müügimaterjalid (fotod, korteri või maja plaan). Vastavalt kliendi soovile, objekti eripärale ja võimalusele valmistame ning paigaldame objektile tutvustava müügiplakati.

  Uus Maa Kadriorg on oma pakkumiste ja kuulutustega esiplaanil kõigis olulisemates ja suuremates interneti kinnisvaravahenduse portaalides ja andmebaasides.

  Uus Maa Kadriorg pakkumised on regulaarselt esindatud kõige märgatumatel printreklaamipindadel sihtrühma hulgas.

  Vastavalt võimalusele ja vajadusele korraldame müüdavale objektile kliendipäevi.

  Tagasiside.
  Hoiame klienti toimuvaga pidevalt kursis. Anname esinduslepingus kokkulepitud intervalliga ja perioodi vältel kirjalikult aru Teie vara müügi või üürileandmisega seotud tegevusest ja huvilistest.

  Tagame tehingu juriidilise korrektsuse.
  – vormistame kehtiva seadusandlusega kooskõlas juriidiliselt korrektse tehingu;
  – vajadusel valmistame ette lepinguvariandid (üüri- ja rendileping);
  – korraldame tehingu notariaalse vormistamise;
  – teostame vajalike dokumentide hankimise;
  – kontrollime dokumentide kehtivust ja õigsust.
  – korraldame tehingu hinnaläbirääkimised esinduslepingu sõlminud kliendi huvidest ja kasust lähtudes;
  – lepime kokku omandi üleminekuga seonduvad asjaolud;
  – lepime kokku tehingu vormistamisega seonduvad asjaolud;

  Tehingujärgne teenindus.
  Hoiame Teiega kontakti ka pärast tehingu vormistamist ning vahendustasu saamist. Oleme väga huvitatud Teie tagasisidest meie poolt pakutud vahendusteenuse kvaliteedi osas.

  Realisatsioon ja vahendustasu suurus.
  Parima teenuse garanteerimiseks soovitame sõlmida Uus Maa Kadriorg Kinnisvarabürooga ainuesindusleping. Lepingus on toodud mõlema poole õigused ja kohustused. Realisatsiooni pikkuse ning müügi vahendamise korraldamise tasu ütleb vastavalt konkreetsele objektile Teie maakler. Vahendustasu suurus ei sisalda Eesti Vabariigi käibemaksu.

  OLEME EESMÄRGIKS SEADNUD ÜLETADA KA KÕIGE NÕUDLIKEMATE KLIENTIDE OOTUSED.
  Meid kliendid soovitavad!

  Kinnisvaraturu analüüs ja info

  Aprill 2020
  Korteritehingute arv Tallinnas (y-to-y)
  -42.9%
  455
  Korteritehingute mediaanhind Tallinnas (y-to-y)
  10.5%
  1991 € / m²
  Uusarenduste laojäägi realiseerimine
  + 4.8 kuud
  13.4 kuud
  A-klassi büroopindade vakants
  5%
  sama
  A-klassi büroopindade keskmine m² üürihind
  3.3%
  15,5 € / m²
  A-klassi büroopindade tootlus
  -0.1pp
  6.15%
  Vaata täpsemalt

  Soovid igakuist analüüsi ja infot enda e-mailile?

   
   
   
                 
       
  E-maili sisestamisega lubad meil endale Uus Maaga seotud infot edastada. Soovi korral saad oma eelistusi täpsustada meie esimeses kirjas.
   

  Popular categories

  Apartment

  87 listings

  Commercial

  4 listings

  House part

  7 listings

  House

  11 listings

  Compare Listings