Your search results

Commercial real estate

Uus Maa Kadriorg professional brokers will help you to mediate your commercial real estate

The choice of a real estate agency is an important decision, because the broker must be able to advise you professionally throughout the purchase and sale process.

Our brokers offer a friendly, flexible and reliable service that takes into account the needs of each specific client. We help with the entire process and take on all the administration related to the transactions, acting discreetly in your best interests.

The exact amount of the commission depends on the sale price of the object, the location, the volume of advertising for the object and the estimated sales period.

Have a look at our offers

Contact us if you want to rent out, sell or find a commercial real estate property!

By entering your email and phone number, you allow us to contact you

  General

  Kui soovite müüa või üürile anda kinnisvara, soovitame Teil kindlasti meiega ühendust võtta. 20 aastat usaldust ja klientide soovitusi räägib ise enda eest. Lisaks tagab meie maaklerite professionaalsus eeskujuliku klienditeeninduse kinnisvara ostul, müügil ja üürileandmisel esimesest kontaktivõtust kuni tehingu eduka teostamiseni. Oleme oma maaklerite kvaliteedis nii veendunud, et anname Teile garantii nende tegevuste kohta, mida Uus Maa Kinnisvarbüroo maaklerid teevad Teie varaga tegelemisel.

  1. Turundusplaan ja reklaam. Pakume välja plaani personaalselt Teie vara turundamiseks ning kanalid, kus Teie kinnisvara reklaam on kõige tõhusam.
  2. Turu võrdlev analüüs. Anname infot turuhindade kohta ja aitame määrata kõige efektiivsema müügihinna Teie varale.
  3. Alternatiivsed finantseerimisvõimalused, ostja nõustamine. Tutvustame Teie vara ostjale erinevaid kinnisvara finantseerimise võimalusi, et panga abil välja selgitada sobivaim.
  4. Vara atraktiivsuse tõstmine. Anname nõu kuidas tõsta Teie kinnisvara atraktiivsust ostjate hulgas.
  5. Uus Maa müügitiim. Presenteerime Teie kinnisvara müügitiimile ning jagame Teiega tiimi arvamusi ja ettepanekuid vara müügiks.
  6. Koostöö teiste büroode maakleritega. Tutvustame Teie kinnisvara teistele usaldusväärsetele ning professionaalsetele maakleritele antud piirkonnas. Nii laiendame müügivõrgustikku veelgi.
  7. Avalik teavitus. Teeme kättesaadavaks/avalikuks Teie vara kohta käiva info turul olevatele potentsiaalsetele ostjatele.
  8. Müügiplakat. Müügiplakat objektil on parim reklaam. Võimalusel ja Teie nõusolekul paneme plakati Teie kinnisvarale, et see informeeriks potentsiaalseid ostjaid antud piirkonnas. Muidugi võtame ka kooskõlastuse linnaosavalitsusest ning maksame reklaamimaksu. Üksikkorterite puhul saab seda rakendada vaid sobiva korruse korral.
  9. Tagasiside ja müügiaruanded. Hoiame Teid kursis turuolukorraga, ostjate huvi ja meie tegevusega Teie vara müügil. Sõltuvalt objektist ja vastastikkusest kokkuleppest anname kirjalikku tagasisidet Teile sobiva intervalliga, aga mitte harvem kui 1 x kuus.
  10. Läbirääkimised ostjatega. Vaatame läbi kõik ostupakkumised ning Teie nõusolekul peame Teie nimel läbirääkimisi ostu-müügilepingu sõlmimiseks Teile soodsatel tingimustel.
  11. Tehingu sõlmimine. Informeerime Teid pidevalt tehingu ettevalmistamise käigust, püüdes säilitada kõigi tehingu osapoolte rahulolu, tagades tehingu juriidilise korrektsuse ning turvalisuse.
  12. Müügijärgne teenus. Hoiame Teiega ühendust ka pärast tehingu sõlmimist, et aidata Teil korraldada kõik tehingu lõpetamisega seotud tegevused, s.h. koostame objekti üleandmis-vastuvõtmisakti ning viibime objekti üleandmisel ostjale.
  13. Raha tagasi garantii. Parima teenuse tagamiseks pakume kõigile meie teenusega mitte rahulolevatele klientidele võimalust saada TASUTUD teenustelt 10% tagasi.

  Kui Teiega ainuesinduslepingu sõlminud Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler ei osuta Teile ülalmainitud teenuseid, on Teil õigus lõpetada vara müügiks sõlmitud esindusleping. Selleks palume edastada kirjalik lõpetamistaotlus koos põhjuste fikseerimisega personaalselt Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatajale.

  Äripinna üürilepingu sõlmimisel puhul on vahendustasu sõlmitud üürilepingu ühe kuu üürisumma.
  Äripinna müügi puhul on vahendustasu 2-5% lõpptehingu suurusest.

  Täpne vahenduse suurus sõltub objekti spetsiifikast (kaugus linnast, asukoht, suurus, prognoositav realiseerimise periood, hind)
  * Hindadele lisandub käibemaks.

  Parima teenuse garanteerimiseks soovitame sõlmida Uus Maa Kinnisvarabürooga ainuesindusleping. Lepingus on toodud mõlema poole õigused ja kohustused.

  Hinnakonsultatsioon.
  Sõlmides Uus Maaga esinduslepingu objekti müümiseks, on objekti müügihinna määramiseks konsultatsioon tasuta.

  Koostöö. Peame tähtsaks koostööd ka teiste kinnisvarabüroode maakleritega. Garanteerime, et edastame Teie müügipakkumise vähemalt kolmele tugevamale kinnisvarabüroole, reguleerides ise suhteid teiste kinnisvarabüroodega, selle eest Teilt lisatasu võtmata.

  Reklaam.
  Kujundame Teie objektile sobiva reklaamteksti, koostame detailsed müügimaterjalid (fotod, maja plaan). Vastavalt võimalusele ja kliendi nõusolekule valmistame ja paigaldame objektile tutvustava müügiplakati.
  Kõikidest objektidest informeerime koheselt kõiki Uus Maa äripindade maaklereid. Samuti vahetame infot ja pakkumisi ka meie esinduskontoritega ja partneritega väljaspool Eestit.

  Uus Maa on oma pakkumiste ja kuulutustega esiplaanil kõigis olulisemates ja suuremates interneti kinnisvaravahenduse portaalides ja andmebaasides. Samuti reklaamime oma objekte suurimates paberväljaannetes. Uus Maa pakkumised on regulaarselt esindatud kõige märgatumatel printreklaamipindadel sihtrühma hulgas.

  Vastavalt vajadusele ning võimalusele korraldame objektil kliendipäevi. Tihe omavaheline koostöö ja kõiki kanaleid kattev meediastrateegia tagavad selle, et Teie kinnisvara saab Uus Maa vahendusel müüdud kiiresti ja tulemuslikult.

  Aruandlus.
  Hoiame klienti toimuvaga pidevalt kursis. Anname esinduslepingus kokku lepitud perioodi vältel kirjalikult tagasisidet oma tegevusest ja ostu- või üürihuvilistest (kus ja milliseid reklaame on avaldatud, milline on potentsiaalsete üürnike või siis ostuhuviliste tagasiside, huviliste nimekiri, ülevaade turusituatsioonist, konkureerivatest objektidest, soovitused jne.).

  Juriidiline korrektsus.
  Tagame tehingu juriidilise korrektsuse:
  – vormistame kehtiva seadusandlusega kooskõlas juriidiliselt korrektse tehingu
  – vajadusel valmistame ette üürilepingu
  – ostu-müügitehingu korral korraldame tehingu notariaalse vormistamise
  – teostame vajalike dokumentide hankimise
  – kontrollime dokumentide kehtivust ja õigsust
  – korraldame tehingu hinnaläbirääkimised esinduslepingu sõlminud kliendi huvidest ja kasust lähtudes
  – lepime kokku omandi üleminekuga seonduvad asjaolud
  – lepime kokku tehingu vormistamisega seonduvad asjaolud
  Läbirääkimised.
  Korraldame tehingu hinnaläbirääkimised esinduslepingu sõlminud kliendi huvidest ja kasust lähtudes:
  – lepime kokku omandi üleminekuga seonduvad asjaolud
  – lepime kokku tehingu vormistamisega seonduvad asjaolud
  – eelleping, selle ettevalmistamine ning sõlmimise aeg ja koht
  – põhileping, selle ettevalmistamine ning sõlmimise aeg ja koht
  Tehingujärgne teenindus.
  Hoiame Teiega kontakti ka pärast tehingu vormistamist ning vahendustasu saamist.Oleme väga huvitatud Teie tagasisidest meie poolt pakutud vahendusteenuse kvaliteedi osas.

  OLEME EESMÄRGIKS SEADNUD ASJATUNDLIKE LAHENDUSTE PAKKUMISE LÄHTUVALT KLIENDI VAJADUSTEST.

  Meid kliendid soovitavad!

  Seoses seaduse muudatusega, on 2013.a. 1. jaanuarist algava majandusaasta raamatupidamise aastaaruannete koostamisel kohustuslik kasutada õiglase väärtuse meetodit kinnisvarainvesteeringutele, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega. Õiglase väärtuse parimaks näitajaks aktiivse turu korral on kinnisvarainvesteeringu turuväärtus.

  Konsultatsiooniks ja hinnapäringuteks palun helistage 62 72 600 või võtke ühendust meie hindajatega, kelle nimekirja leiate siit.

  Meie tegevuse eesmärk on osutada kõrge kvaliteedilist teenust. Oleme keskendunud klientide professionaalsele, vastutustundlikule ja usaldusväärsele teenindamisele.

  Äripindade töö teostamiseks on vajalik objekti ülevaatus, hindamistulemuse arutelu hindamisnõukogus ning eksperthinnangu vormistamine. Hindamise täpsed tähtajad tasub hindajaga varasemalt kokku leppida.

  Hindamisel lähtub hindaja hindamisstandardist EVS 875 ja eksperthinnang on kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Heade Tavade Koodeksiga. Tavaliselt vormistatakse töö eksperthinnanguna, kuid vastavalt vajadusele võib koostada tellija soovil ka ekspertarvamuse või lühihinnangu.

  Ühena esimestest alustas Uus Maa 2001 aasta alguses elektrooniliste eksperthinnangute koostamist. Kinnisvarafirmade ja pankade vahelise koostöö tulemusena on välja töötatud turvaline elektrooniline infoliin, mis tagab klientidele täieliku konfidentsiaalsuse. Teenuse rakendamisel on kasutatud uusimaid infotehnoloogilisi rakendusi krüpteerimist ja signeerimist.

  Kliendi soovil edastame eksperthinnangu panka digitaalselt, nii säästame kliendi aega ja jalavaeva.

  Seoses seaduse muudatusega, on 2013.a. 1. jaanuarist algava majandusaasta raamatupidamise aastaaruannete koostamisel kohustuslik kasutada õiglase väärtuse meetodit kinnisvarainvesteeringutele, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega. Õiglase väärtuse parimaks näitajaks aktiivse turu korral on kinnisvarainvesteeringu turuväärtus.

  Konsultatsiooniks ja hinnapäringuteks palun helistage 62 72 600 või võtke ühendust meie hindajatega, kelle nimekirja leiate siit.

  Kui olete kolimas oma äripinda, saame Teile pakkuda Uus Maa kolimisteenust. Meil on selleks vajalikud transpordivahendid ning kompetentsed ja positiivse ellusuhtumisega kolimismehed, kes saavad Teie äripinna kolimisega suurepäraselt hakkama ja seda mõistliku hinnaga.

  Anname kolimisteenuse osas garantii ja vastutame tekkinud väljakutsete eest.
  Teenuseid katab kindlustus.
  Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust!

  Kinnisvaraturu analüüs ja info

  Aprill 2020
  Korteritehingute arv Tallinnas (y-to-y)
  -42.9%
  455
  Korteritehingute mediaanhind Tallinnas (y-to-y)
  10.5%
  1991 € / m²
  Uusarenduste laojäägi realiseerimine
  + 4.8 kuud
  13.4 kuud
  A-klassi büroopindade vakants
  5%
  sama
  A-klassi büroopindade keskmine m² üürihind
  3.3%
  15,5 € / m²
  A-klassi büroopindade tootlus
  -0.1pp
  6.15%
  Vaata täpsemalt

  Soovid igakuist analüüsi ja infot enda e-mailile?

   
   
   
                 
       
  E-maili sisestamisega lubad meil endale Uus Maaga seotud infot edastada. Soovi korral saad oma eelistusi täpsustada meie esimeses kirjas.
   

  Popular categories

  Apartment

  87 listings

  Commercial

  4 listings

  House part

  7 listings

  House

  11 listings

  Compare Listings