Your search results

Kinnisvara müümine

Uus Maa Kadrioru professionaalsed maaklerid aitavad Sinu kinnisvara müüa

Meie maaklerid pakuvad sõbralikku, iga kliendi vajadusi arvestavat, paindlikku ja usaldusväärset teenust. Võtame enda kanda kogu tehinguga seonduva asjaajamise, tegutsedes diskreetselt Teie parimates huvides. Meie teenus, mis sisaldab objektile sobivaimat turundust, tagab Teile ka kõrgema hinna!

Vahendustasu täpne suurus sõltub objekti müügihinnast, asukohast, objektile tehtava reklaami mahust ja prognoositavast müügiperioodist.

Küsi lisa!

Võta ühendust, kui soovid oma kodu müüa!

E-maili ja telefoni numbri sisestamisega lubad meil endaga ühendust võtta

  Hea teada

  Sobiva korteri, maja või krundi leidmine ei ole alati lihtsaimate ja kiireimate tegevuste killast. Pakutavate objektide vahel valimine, info hankimine turusektoris valitseva hinnataseme kohta, nõutavate juriidiliste toimingute läbiviimine nõuab süvenemist ja pühendumist ning võib kujuneda tüütult aeganõudvaks.

  Nii nagu Te ei pea tingimata orienteeruma seaduserägastikes, ei pea Te tingimata teadma kõike kinnisvarast. Selle jaoks on professionaalne maakler, kes annab Teile pädeva vastuse kõigile kinnisvaraalastele küsimustele-probleemidele.

  Kinnisvarabüroo valik on oluline otsus, sest maakler peab suutma Teid professionaalselt nõustada kogu ostu-müügiprotsessi vältel. Kliendina peate tunnetama, et teenusepakkuja tagab Teile usaldusväärse informatsiooni ja tegutseb juriidiliselt korrektselt.

  Kinnisvara müümisel on olulised ka õiged turundusvõtted, mis aitavad kinnisvara kõrgema hinnaga müüa.

  Meie maaklerid pakuvad sõbralikku, iga kliendi vajadusi arvestavat, paindlikku ja usaldusväärset teenust. Aitame kogu protsessi läbi viia ja võtame enda kanda kogu tehingutega seonduva asjaajamise, tegutsedes diskreetselt Teie parimates huvides.

  Meid kliendid soovitavad!

  Elamispindade vahendustasu ostmisel on kokkuleppel.
  Vahendustasu täpne suurus sõltub objekti müügihinnast, asukohast, objektile tehtava reklaami mahust ja prognoositavast müügiperioodist.

  Üüritehingu puhul on vahendustasu 1 kuu üürisumma*.

  HELISTA MEILE 5150069 JA KÜSI TASUTA PROFESSIONAALSET KONSULTATSIOONI!

  * Hindadele lisandub käibemaks.
  * Kui objekti väärtus on alla 15 000 euro, siis on vahendustasu kokkuleppeline.

  Kui soovite müüa või üürile anda kinnisvara, soovitame Teil kindlasti meiega ühendust võtta. 20 aastat usaldust ja klientide soovitusi räägib ise enda eest. Lisaks tagab meie maaklerite professionaalsus eeskujuliku klienditeeninduse kinnisvara ostul, müügil ja üürileandmisel esimesest kontaktivõtust kuni tehingu eduka teostamiseni.

  1. Turundusplaan ja reklaam. Pakume välja plaani Teie vara turundamiseks ning kanalid, kus Teie kinnisvara reklaam on kõige tõhusam.
  2. Turu võrdlev analüüs. Anname infot turuhindade kohta ja aitame määrata kõige efektiivsema müügihinna Teie varale.
  3. Alternatiivsed finantseerimisvõimalused, ostja nõustamine. Tutvustame Teie vara ostjale erinevaid kinnisvara finantseerimise võimalusi, et panga abil välja selgitada sobivaim.
  4. Vara atraktiivsuse tõstmine. Anname nõu kuidas tõsta Teie kinnisvara atraktiivsust ostjate hulgas.
  5. Meil on professionaalne müügitiim. Presenteerime Teie kinnisvara müügitiimile ning jagame Teiega tiimi arvamusi ja ettepanekuid vara müügiks.
  6. Koostöö teiste büroode maakleritega. Tutvustame Teie kinnisvara teistele usaldusväärsetele ning professionaalsetele maakleritele antud piirkonnas. Nii laiendame müügivõrgustikku.
  7. Avalik teavitus. Teeme kättesaadavaks/avalikuks Teie vara kohta käiva info turul olevatele potentsiaalsetele ostjatele.
  8. Müügiplakat. Müügiplakat objektil on parim reklaam. Võimalusel ja Teie nõusolekul paneme plakati Teie kinnisvarale, et see informeeriks potentsiaalseid ostjaid antud piirkonnas. Muidugi võtame ka kooskõlastuse linnaosavalitsusest ning maksame reklaamimaksu. Üksikkorterite puhul saab seda rakendada vaid sobiva korruse korral.
  9. Tagasiside ja müügiaruanded. Hoiame Teid kursis turuolukorraga, ostjate huvi ja meie tegevusega Teie vara müügil. Sõltuvalt objektist ja vastastikkusest kokkuleppest anname kirjalikku tagasisidet Teile sobiva intervalliga, aga mitte harvem kui 1 x kuus.
  10. Läbirääkimised ostjatega. Vaatame läbi kõik ostupakkumised ning Teie nõusolekul peame Teie nimel läbirääkimisi ostu-müügilepingu sõlmimiseks Teile soodsatel tingimustel.
  11. Tehingu sõlmimine. Informeerime Teid pidevalt tehingu ettevalmistamise käigust, püüdes säilitada kõigi tehingu osapoolte rahulolu, tagades tehingu juriidilise korrektsuse ning turvalisuse.
  12. Müügijärgne teenus. Hoiame Teiega ühendust ka pärast tehingu sõlmimist, et aidata Teil korraldada kõik tehingu lõpetamisega seotud tegevused, sh koostame objekti üleandmis-vastuvõtmisakti ning viibime objekti üleandmisel ostjale.

  Kui Teiega ainuesinduslepingu sõlminud Uus Maa Kadriorg büroo maakler ei osuta Teile ülalmainitud teenuseid, on Teil õigus lõpetada vara müügiks sõlmitud esindusleping. Selleks palume edastada kirjalik lõpetamistaotlus koos põhjuste fikseerimisega personaalselt Uus Maa Kadriorg Kinnisvarabüroo juhatajale.

  Hinnakonsultatsioon.
  Sõlmides Uus Maaga esinduslepingu objekti müümiseks, on objekti müügihinna määramise konsultatsioon tasuta.

  Koostöö.
  Peame tähtsaks koostööd teiste kinnisvarabüroode maakleritega.

  Maaklerite ja hindajate vahel on tihe omavaheline koostöö ja Uus Maa Kadrioru bürool on lai kliendivõrk ja ostuhuviliste andmebaas.

  Teeme koostööd suuremate pankadega ja muude finantsasutustega, tänu millele on meil sageli võimalik pakkuda eritingimusi ostetava objekti finantseerimisel.

  Tihe omavaheline koostöö ja kõiki kanaleid kattev meediastrateegia tagavad selle, et Teie kinnisvara saab müüdud nähtavalt, kiiresti ja tulemuslikult.

  Reklaam.
  Kujundame reklaamteksti Teie kinnisvarale, koostame detailsed müügimaterjalid (professionaalsed fotod, müügiprospekt jm). Vastavalt kliendi soovile, objekti eripärale ja võimalusele valmistame ning paigaldame objektile tutvustava müügiplakati. Koostame objekti kohta müügikataloogi.

  Uus Maa Kadriorg on oma pakkumiste ja kuulutustega esiplaanil kõigis olulisemates ja suuremates interneti kinnisvaravahenduse portaalides ja andmebaasides; reklaamime Teie objekti sotsiaalmeedia kanalites.

  Vastavalt võimalusele ja vajadusele korraldame müüdavale objektile kliendipäevi.

  Tagasiside.
  Hoiame klienti toimuvaga pidevalt kursis. Anname esinduslepingus kokkulepitud intervalliga ja perioodi vältel kirjalikult aru Teie vara müügi või üürileandmisega seotud tegevusest ja huvilistest.

  Tagame tehingu juriidilise korrektsuse.
  – vormistame kehtiva seadusandlusega kooskõlas juriidiliselt korrektse tehingu;
  – vajadusel valmistame ette lepinguvariandid (üüri- ja rendileping);
  – korraldame tehingu notariaalse vormistamise;
  – teostame vajalike dokumentide hankimise;
  – kontrollime dokumentide kehtivust ja õigsust.
  – korraldame tehingu hinnaläbirääkimised esinduslepingu sõlminud kliendi huvidest ja kasust lähtudes;
  – lepime kokku omandi üleminekuga seonduvad asjaolud;
  – lepime kokku tehingu vormistamisega seonduvad asjaolud;

  Tehingujärgne teenindus.
  Hoiame Teiega kontakti ka pärast tehingu vormistamist ning vahendustasu saamist. Oleme väga huvitatud Teie tagasisidest meie poolt pakutud vahendusteenuse kvaliteedi osas.

  Realisatsioon ja vahendustasu suurus.
  Parima teenuse garanteerimiseks soovitame sõlmida Uus Maa Kadriorg Kinnisvarabürooga ainuesindusleping. Lepingus on toodud mõlema poole õigused ja kohustused. Realisatsiooni pikkuse ning müügi vahendamise korraldamise tasu ütleb vastavalt konkreetsele objektile Teie maakler. Vahendustasu suurus ei sisalda Eesti Vabariigi käibemaksu.

  OLEME EESMÄRGIKS SEADNUD ÜLETADA KA KÕIGE NÕUDLIKEMATE KLIENTIDE OOTUSED.
  Meid kliendid soovitavad!

  Kinnisvaraturu analüüs ja info

  Uus Maa Kinnisvarabüroo turuülevaade on Teile heaks teejuhiks kui olete tegemas kinnisvara ostu- või müügitehingut. Meie turuülevaadetes igakuiselt kajastatav värske informatsioon hoiab Teid kursis kinnisvaraturul toimuvaga ja aitab Teil teha õigeid otsuseid.

  Juuli 2022
  Korteritehingute arv Tallinnas (muutus aastaga)
  14,8%
  861
  Korteritehingute mediaanhind Tallinnas (muutus aastaga)
  28,6%
  2801 €/m²
  Korteritehingute arv Tartus (muutus aastaga)
  5,6%
  221
  Korteritehingute mediaanhind Tartus (muutus aastaga)
  20%
  2155 €/m²
  Pakutavate üürikorterite arv Tallinn (muutus kuuga)
  8,5%
  923
  Pakutavate üürikorterite arv Tartu (muutus kuuga)
  5,6%
  303

  Soovid igakuist analüüsi ja infot enda e-mailile?

  E-maili sisestamisega lubad meil endale Uus Maaga seotud infot edastada. Soovi korral saad oma eelistusi täpsustada meie esimeses kirjas.

  Populaarsed kategooriad

  Korter

  171 Pakkumist

  Äripind

  3 Pakkumist

  Majaosa

  8 Pakkumist

  Maja

  24 Pakkumist

  Compare Listings